Etik Değerlerimiz

Apn Paper & Logistics tüm şirketlerinde etik ilke ve kurallarını belirli bir sorumluluk duygusu çerçevesinde onaylar, gelişme ve büyümesini de bu değerler doğrultusunda benimser.

Güvenilir, tutarlı bir duruş sergiler, firma imajını gözetiriz.

Çalışanların tutum, davranış ve görünümleri, üçüncü şahıslarla ilişkileri ve yer aldıkları etkinlikler firma imajını olumsuz etkilememelidir.

Apn Paper & Logistics ve işbirliği yaptığımız kuruluşların ticari ve özel bilgilerini koruruz.
  • Apn Paper & Logistics’in rakiplerine avantaj yaratacak bilgileri, ticari sırları, çalışanlarımızın ve birlikte çalıştığımız kuruluşların özel bilgilerini korur üçüncü şahıslara açıklamayız.
  • Yukarıda adı geçen bilgilerin yetkisiz kişilerce erişimini engellemek amacıyla önlem alırız.
Apn Paper & Logistics personeli olarak çıkar çatışmalarından uzak dururuz.
  • Birinci derecede akrabalar (eş, ebeveyn, kardeş) rakip firmada çalışamazlar.
  • İlişkide bulunduğumuz müşteri, tedarikçi vb. ilişkilerde şirket adı kullanılarak şahsi borç/alacak vb. çıkar ilişkisine girilmez.
  • Şirket çalışanı şirketi ile ticari rekabete giremez.
  • Personel seçme yerleştirmede işe uygun yetkinlikte elemanı seçeriz. Tanıdık/akraba vb.kriterleri dikkate almayız.
  • Müşterilere ait bilgiler şahsi çıkarlar için kullanılamaz.