İnsan Kaynakları

Din, dil, ırk, cinsiyet, engelli ayırımı gözetmeksizin doğru insanların istihdamını sağlamak, çalışanlarının memnuniyetini yükseltmek, kuruma bağlılıklarını ve verimliliğini arttırmak, kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratarak karar oluşumuna katılımını sağlamak.

Apn Paper & Logistics olarak çalışanlarımızı şirketin en değerli kaynağı olarak görüyoruz. Hızla büyüyen, değişime ve öğrenmeye açık olan şirketimizde, çalışanlarımızın gelişimini sağlamak amacıyla bir çok faaliyet gerçekleştiriyoruz.

Apn Paper & Logistics olarak amacımız;

Bize başvuran adaylar için;

  • Kendilerine en uygun olan ve kendilerinden en yüksek verim alacağımız görevler ile buluşturmak,

Çalışanlarımız için ise;

  • Memnuniyetlerini yükseltmek,
  • Kuruma bağlılıklarını artırmak,
  • Verimliliklerini artırmak,
  • Kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratmak,
  • Karar oluşumuna direk veya dolaylı katılımlarını sağlamaktır.