Politikalarımız

MÜKEMMELLİK POLİTİKASI

Kalitenin müşteri memnuniyeti olduğuna inanan Apn Paper & Logistics Yönetimi, hizmet üretimini hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Apn Paper & Logistics müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin, toplumun ve hissedarlarının beklentilerini dengeli biçimde karşılayan ve özünde sürekli iyileştirme, öğrenme ve yenilikçilik olan Mükemmellik Yaklaşımı'nı benimsemiştir. Mükemmellik Yaklaşımı'nın başarıyla uygulanması için benimsenen politikalar aşağıda sıralanmaktadır. Bu politikalarla oluşturulmuş mükemmellik kültürü çerçevesinde Apn Paper & Logistics, 2000'li yılların örnek firması olmasının mutluluğunu taşımaktadır.

İSG VE ÇEVRE POLİTİKASI

Apn Paper & Logistics, lojistik hizmetlerinin çevresel / İSG tehlike kaynaklarını düzenli gözden geçirerek; amaç ve hedefleri doğrultusunda, çevre ve İSG performansını sürekli iyileştirmeyi, faaliyetlerinde çevre dostu ve İSG açısından sorun oluşturmayan teknolojileri kullanarak çevre kirliliğini önlemeyi, daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi, iş sağlığı ve güvenliğini çevreye duyarlılığı yaşam biçimi haline getirmeyi, çevre ve İSG faaliyetleri için yürürlükteki yasal ve diğer sorumluluklara uymayı taahhüt eder.

MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİM POLİTİKASI

Apn Paper & Logistics, müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve hızlı cevap vermek için etkili iletişim kanalları kurar. İletilen olumlu ya da olumsuz tüm bildirimleri yasalara, uluslararası taşımacılık kurallarına ve şirket prosedürlerine uygun olacak şekilde yanıtlamayı ve sonuçlandırmayı, müşteri şikayetlerini ele alma sürecini müşteri odaklılık bilincine sahip çalışanları ile sürekli iyileştirerek uygulamayı taahhüt eder.

İŞBİRLİKLERİ POLİTİKASI

Karşılıklı değer yaratan, sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmak.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Din, dil, ırk, cinsiyet, engelli ayrımı gözetmeksizin doğru insanların istihdamını sağlamak, çalışanlarının memnuniyetini yükseltmek, kuruma bağlılıklarını ve verimliliğini arttırmak, kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratarak karar oluşumuna katılımını sağlamak.

İLETİŞİM POLİTİKASI

Bilginin, tüm paydaşlar arasında yatay, dikey ve çapraz yönde uygun araçlarla ve doğru zamanda paylaşılmasını sağlamak.

KSS POLİTİKASI

Toplumun beklentilerini karşılamak ve yasalara saygılı bir şirket olmak, örnek Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri üretmek ve uygulamak.

MALİ İŞLER POLİTİKASI

Ana faaliyetinden elde edilen gelirlerin etkin alacak takibini ve tahsilini yapmak, elde edilen likiditeyi güvence altına almak, gerekli hallerde minimum maliyetlerle finansal kaynak temin etmek ve yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek; şirket faaliyetlerini yasal düzenlemeler, genel kabul görmüş ilkeler, UFR standartları ve TM standartlarına uygun olarak kayıt altına almak, faaliyet sonuçlarını gösteren gerçek, güvenilir mali tablolar üretmek.

SATIN ALMA POLİTİKASI

Doğru ürün ve hizmeti, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru yerden, doğru şekilde ve doğru fiyattan temin etmek.

BİLGİ POLİTİKASI

Mümkün olan her durumda elektronik dokümantasyon alt yapısını oluşturmak, bilgi erişimini kolaylaştırmak ve güvenliğini sağlamak.

TEKNOLOJİ POLİTİKASI

Güncel teknolojiyi kullanarak operasyonel verimliliği üst seviyede tutmak.

AKTİF YÖNETİMİ POLİTİKASI

Bina, ekipman ve malzemenin, optimum ürün ömür çevrimi süreleri içinde, en uygun maliyet ve kaliteyle hizmet vermesini sağlamak.

SPONSORLUK POLİTİKASI

Sektörün gelişimine katkı sağlayan eğitim kuruluşları, öğrenci kulüpleri, amatör spor kulüpleri ve sivil toplum örgütlerinden misyonu ve faaliyetlerini başarılı bulduklarımıza sponsorluk desteği verilir.